Sunday, October 9, 2011

नरामो कुरा नहेर्नु, नराम्रो कुरा नसुन्नु, नराम्रो कुरा बोल्दा पनि नबोल्नु !


No comments:

Post a Comment