Monday, November 7, 2011

आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल छैन भने कस्को के लाग्छ?

यस्ता सुद्द मासुबाट बनेको ताजा ताजा म:म,छोइला,कचिला काठमाडौं लगायत सबै शहर बजारहरुमा बन्दैछन !!! अब खानका लागि तयार हुनुहोस्।

 

No comments:

Post a Comment