Friday, December 16, 2011

१८ औँ जन्मदिन मनाएकी भारतको नागपुरनिवासी ज्योति आम्गीको नाम विश्वकै सबैभन्दा होची महिलाको रुपमा गिनिज बुकमा लेखिएको छ। उनको उचाइ २ फिट मात्रै छ।


No comments:

Post a Comment