Sunday, December 18, 2011

नेपालका संबिधान बनाउन नसक्ने हाम्रा सभासद हरुलाई बस्तबमा यसरीनै भैंसी हात्तीमा चढाएर अभिनन्दन गर्नुपर्ने हो हगी ?!


No comments:

Post a Comment