Tuesday, January 17, 2012

नेपालका नेता लाई यसरी नै जनताले फन्टुस् गीत गाएर ठाउमा ल्याउनुपर्छ जस्तो छ तर हामी गायक कलाकारहरुको काममा हस्तछेप भयो भनेर फेरी नेपाल बन्द गर्नु पर्नु हो कि !


No comments:

Post a Comment