Thursday, January 26, 2012

नेपालमा अब पेट्रोल डिजेल पाइन छाड्यो, पाए पनि महँगो किन्नै गार्हो, त्यसैले अब नयाँ मोटर साइकल आबिस्कार गरेछन बच्चाहरुले लौ हेर्नुस् !


No comments:

Post a Comment