Monday, January 16, 2012

यो कुनै काल्पनिक नभएर वास्तविक फोटो हो, तातो पानीमा, जडीबुटी पात समेत राखेर यसरी डुबुल्की मार्दै र आनन्द लिँदैछन् यी मनुवा !

No comments:

Post a Comment