Tuesday, March 6, 2012

यती राम्रा डाँडा पाखा, प्राकृतिक मनोरम भएको हाम्रो देश कथित राजनीतिक तर यथार्थमा अपराधीहरु, भ्रस्टहरुका कारण असफल हुँदै गैरहेको छ हर क्षेत्रमा !


No comments:

Post a Comment