Saturday, March 10, 2012

आहा कती सुन्दर बंगैँचा, मन पनि पुरै आनन्दित भयो, मान्छेले पनि अनेक अनेक गर्छन् बा, हेर्नुस त यो कुनै काल्पनिक बँगैचा नभएर सत्य बँगैचा हो !


No comments:

Post a Comment