Friday, March 30, 2012

प्रचन्ड र बाबुरामको खास खुस सुन्दै शुशील कोइराला ! फोटो आफै यसरी बोल्छ !!


No comments:

Post a Comment