Sunday, April 8, 2012

गाडी चलाऊने हरेकले हेर्नुस् : रोमान्स त गर्नुपर्छ तर यसरी होस् नपुर्याएर गाडीमा रोमान्स गर्दा हेर्नुस् कसरी दुर्घटना हुन्छ कसरी ज्यान जान्छ !

No comments:

Post a Comment