Tuesday, December 25, 2012

" एउटा छोरो जन्माइदेऊ हे आमा, नत्र नेपाल यसै सकियो "

No comments:

Post a Comment