Friday, December 14, 2012

कमल थापाले यसरी ललकारेछन् राष्ट्रपती देखी अरु नेता सम्मलाई !

No comments:

Post a Comment