Sunday, March 17, 2013

हेर्नुस् त यो कुकुरको कृयाकलाप, हामी मान्छे हरु के यो कुकुर जत्तीका छौं त, छातीमा हात राखेर भन्नुस त ??

No comments:

Post a Comment