Monday, March 18, 2013

मनोरन्जन गर ठीक छ तर पञ्चेबाजा जस्तो नेपाल को यस्तो पुरानो र राम्रो सँस्कृतिलाई यसरी बलात्कार नगर हो नयाँ पिँढी हो, धर्म कर्म सबै हरायो, अब बाँकी रहेको यो सँस्कृतिलाई पनि मासेर के गर्ने हो र ! भिडियो आफै बोल्छ !

No comments:

Post a Comment