Saturday, April 30, 2016

गजल

बाँकी... छ हेर तिम्रो हाम्रो माया प्रिती फुल्न बाँकी छ
बाँकी ...छ हेर दुबैजना लुक्दै भाग्दै डुल्न बाँकी छ !
अँधेरी रातमा दुई हात समाइ पिरती लाउने मन
बाँकी... छ हेर तिम्रो हाम्रो माया प्रिती झुल्न बाँकी छ

त्रिलोक हेर्दै चौध भुवन महशुस गर्ने मन छ
बाँकी.... छ हेर तिम्रो हाम्रो माया प्रिती घुल्न बाँकी छ
दु:ख र सुख सारा संसार यस्तै त रैछ भन्दै
बाँकी... छ हाम्ले आनन्दमा सारा संसार भुल्न बाँकी छ
बाँकी.... छ हेर तिम्रो हाम्रो माया प्रिती फुल्न बाँकी छ
बाँकी... छ हेर दुबैजना लुक्दै भाग्दै डुल्न बाँकी छ !
- रामप्रसाद खनाल, हाल अमेरिका

No comments:

Post a Comment